Table of Contents

צרו קשר

ראש החוג: ד"ר אורי שחמון
ori.shachmon@mail.huji.ac.il

יועצת תלמידי בוגר: ד"ר מרים גולדשטיין
mi.goldstein@mail.huji.ac.il

יועץ תלמידי מוסמך: ד"ר איאס נאסר
iyas.nasser@mail.huji.ac.il

רכזת החוג: גב' שרה פרנסה
sarap@savion.huji.ac.il
טלפון: 02-5883965
משרד: בניין רוח, קומה 4 , גוש 5 חדר 4507

שעות הקבלה:
יום א' | 11:30 - 14:30.
ימים ב' - ה' | 10:00 - 13:00.
מחוץ לשעות הפעילות: בתיאום מראש

 

תואר שני

בלימודי התואר השני תוכלו להעמיק בנושאים מתחומי השפה הערבית ותרבותה שיש לכם עניין מיוחד בהם. נושאי המומחיות של מרצי החוג כוללים את הקוראן ופרשנותו, החדית' והספרות ההיסטורית הקדומה, היחסים הבין-דתיים בימי הביניים, הלהגים המדוברים בעולם הערבי, הספרות הכיתתית באסלאם, ספרות מודרנית, הלשון והספרות הערבית-היהודית, ההיסטוריה של השפה הערבית, ועוד.

מסלולי לימוד

ניתן לבחור באחד מתוך שלושה מסלולי לימוד לתואר השני: א) המסלול המחקרי, שבו אחת הדרישות המרכזיות היא כתיבת עבודה סמינריונית בעלת אופי מחקרי; ב) המסלול הלא-מחקריג) המסלול במגמת הוראה. תלמידי התואר השני במסלול המחקרי בלבד נדרשים ללמוד שפה זרה במשך שנתיים, ההמלצה היא בדרך כלל ללמוד גרמנית או צרפתית. בסוף השנה השנייה, תלמידי כל המסלולים נבחנים בבחינה מסכמת המכסה ארבעה תחומי לימוד מרכזיים.

תכנית המ"א של החוג מיועדת לתלמידים שהשלימו תואר ראשון בשפה וספרות ערבית באוניברסיטה העברית או במוסד אקדמי מוכר אחר. תלמידים המגיעים עם תואר ראשון בתחום אחר יוכלו להתקבל ללימודי השלמה למ"א בכפוף להישגיהם ובהתאם לחוות דעתו של יועץ המ"א בחוג.