Table of Contents

צרו קשר

ראש החוג: ד"ר אורי שחמון
ori.shachmon@mail.huji.ac.il

יועצת תלמידי בוגר: ד"ר מרים גולדשטיין
mi.goldstein@mail.huji.ac.il

יועץ תלמידי מוסמך: ד"ר איאס נאסר
iyas.nasser@mail.huji.ac.il

רכזת החוג: גב' שרה פרנסה
sarap@savion.huji.ac.il
טלפון: 02-5883965
משרד: בניין רוח, קומה 4 , גוש 5 חדר 4507

שעות הקבלה:
יום א' | 11:30 - 14:30.
ימים ב' - ה' | 10:00 - 13:00.
מחוץ לשעות הפעילות: בתיאום מראש

 

תואר ראשון

בחוג שלנו לומדים תלמידים שהגיעו עם רקע קודם בשפה הערבית. משום כך, כבר בשנת הלימודים הראשונה מגיעים תלמידינו לרמת שליטה גבוהה בשפה הכתובה, ומפתחים כלי עבודה וניתוח ברמה המתקדמת ביותר. כל התלמידים נדרשים לעמוד בבחינת כניסה חוגית שמבטיחה את הרמה הגבוהה כבר בנקודת הפתיחה.

קורסי היסוד בשנה א' מכוונים לביסוס הידיעות בדקדוק ובתחביר, לשיפור מיומנויות הקריאה, הכתיבה והדיבור ולהיכרות ראשונית עם הספרות הקלאסית והמודרנית. רוב הקורסים של שנה א' הם קורסי חובה שבונים יסוד איתן ללימוד בהמשך. בשנים ב' ו-ג', תוכלו לעסוק באופן מעמיק בספרות קלאסית לסוגיה - הקוראן והחדית', ספרות שיעית, ספרות מיסטית (צופיות), ספרות יפה (אדב), הספרות הערבית-היהודית וספרות פולמוסית – ובז'אנרים שונים של הספרות המודרנית. החל משנה ב' תיחשפו לעולם הלהגים המדוברים במרחב הפלסטיני ובאזורים שונים בעולם הערבי ותרכשו כלים מדעיים לניתוחם.

מבנה הלימודים בחוג

בשנת הלימודים הראשונה ישתתפו התלמידים בקורסי יסוד בתחום הדקדוק, קריאת טקסטים בשפה המודרנית ובשפה הקלאסית, וכן בקורס הכוונה מתודולוגי. בשנים ב-ג יוכלו להרחיב ולהעמיק את ידיעותיהם באמצעות קורסי בחירה בתחומים מגוונים.

החוג מציע לתלמידיו ולתלמידי חוגים אחרים מגוון קורסים, הנוגעים לתחומים רבים של השפה והספרות הערבית ושל דת האסלאם:

  • תחום הלשון: הערבית והשפות השמיות, הדקדוק הערבי על פי גישות מודרניות וקלאסיות, הערבית היהודית של ימי הביניים, הלהגים המודרנים.
  • תחום הספרות: הספרות הערבית הקלאסית, הספרות הערבית המודרנית, תולדות המחשבה המוסלמית והספרות הפולמוסית, ההיסטוריוגרפית המוסלמית
  • תחום דת האסלאם וההיסטוריה של דת האסלאם: הקוראן והחדית', ההיסטוריה החברתית והפוליטית של האסלאם הקדום, הכיתות באסלאם, יחסים בין-דתיים בעולם האסלאם.

מסלולי לימוד

ניתן לשלב את הלימודים בחוג עם כל חוג אחר במדעי הרוח והחברה ואף עם מדעי הטבע. סטודנטים רבים בוחרים כחוג שני בלימודי האסלאם והמזרח התיכון, לשון עברית, בלשנות, או באחד החוגים הספרותיים. ניתן גם לשלב לימודי ערבית ומשפטים; פרטים על כך יינתנו בייעוץ אישי. 

החוג מעודד את התלמידים ללמוד שפות זרות, מערביות ומזרחיות.