Table of Contents

צרו קשר

ראש החוג: פרופ' אורי שחמון
ori.shachmon@mail.huji.ac.il

יועץ תלמידי בוגר: ד"ר יוסף ויצטום
ywitztum@gmail.com

יועץ תלמידי מוסמך: ד"ר איאס נאסר
iyas.nasser@mail.huji.ac.il

רכז הסמינר החוגי: ד"ר דניאל בהר
Daniel.behar@mail.huji.ac.il

רכזת החוג: גב' שרה פרנסה
sarap@savion.huji.ac.il
טלפון: 02-5883965
משרד: בניין רוח, קומה 4 , גוש 5 חדר 4507

שעות הקבלה:
יום א' | 11:30 - 14:30.
ימים ב' - ה' | 10:00 - 13:00.
מחוץ לשעות הפעילות: בתיאום מראש

 

תואר ראשון

בחוג לשפה וספרות ערבית לומדים תלמידים בעלי ידע קודם בשפה הערבית. משום כך, כבר בשנת הלימודים הראשונה מגיעים תלמידינו לרמת שליטה גבוהה בשפה הכתובה ומפתחים כלי עבודה וניתוח ברמה המתקדמת ביותר. תלמידים המעוניינים ללמוד בחוג נדרשים לעמוד בבחינת כניסה חוגית המבטיחה את הרמה הגבוהה כבר בתחילת לימודיהם (יוצאים מכלל זה בוגרי אולפן תרגום בצבא).

קורסי היסוד בשנה א' מכוונים לביסוס הידיעות בדקדוק ובתחביר, לשיפור מיומנויות הקריאה, הכתיבה והדיבור, להכוונה מתודולוגית ולהיכרות ראשונית עם הספרות הקלאסית והמודרנית. רוב הקורסים בשנה א' הם קורסי חובה הבונים יסוד איתן להמשך הלימודים. בשנים ב׳ ו-ג׳ התלמידים מרחיבים ומעמיקים את ידיעותיהם בתחומים מגוונים של השפה והספרות הערבית ושל דת האסלאם:

  • תחום הלשון: הערבית והשפות השמיות, הדקדוק הערבי על פי גישות מודרניות וקלאסיות, הערבית היהודית של ימי הביניים והעת החדשה, הלהגים המדוברים במזרח ובמערב.
  • תחום הספרות: הספרות הערבית הקלאסית, הן בפרוזה הן בשירה, הספרות הערבית המודרנית, תאוריות של תרגום, תולדות המחשבה המוסלמית והספרות הפולמוסית.
  • תחום דת האסלאם וההיסטוריה של דת האסלאם: הקוראן ופרשנותו, החדית', הכיתות באסלאם, המיסטיקה האסלאמית הקלאסית, יחסים בין-דתיים בעולם האסלאם, תאולוגיה והגות אסלאמית.

מסלולי הלימוד

החוג מציע שלושה מסלולי לימוד עיקריים:

  1. מסלול רגיל: כולל 68-64 נ"ז סך הכול. מאפשר לימודים מקיפים ומעמיקים בכל רובדי השפה הערבית ותרבות האסלאם.
  2. מסלול שפה: כולל 68-72 נ״ז סך הכול. מאפשר לתלמידים להתעמק -- נוסף על לימודיהם הרגילים -- גם בשפה מזרחית נוספת כגון פרסית או תורכית. ללימודים במסלול זה יש לקבל אישור מיועץ הב"א.
  3. מסלול ייעודי (כולל תעודת הוראה): כולל 90-94 נ״ז סך הכול. משלב את לימודי הבוגר עם לימודי תעודת הוראה במסגרת בית הספר לחינוך אשר בפקולטה למדעי הרוח. תלמידים שיבחרו במסלול זה יהיו פטורים מחלק מקורסי החוג לערבית ומחלק מקורסי תעודת ההוראה, בהתאם לייעוץ אישי. הלימודים במסלול כוללים התנסות מעשית מקיפה בבתי הספר בירושלים ובסביבתה.
  • לרשימת הקורסים במסלול בוגר ראשי (גרסה עדכנית תועלה בקרוב)
  • כללים ונהלים
  • קובץ זה רלוונטי למי שהחלו את לימודיהם בשנת הלימודים הנוכחית. לצפייה בשנתונים משנים קודמות לחצו כאן, בחרו את השנה הרלוונטית בראש הדף ואחר כך לחצו על כפתור "צפייה בפרק" בשורה של "שפה וספרות ערבית".
מטרת הלימודים

מטרת הלימודים בחוג להקנות לתלמידים ידיעה עיונית ושימושית בשפה הערבית הספרותית, הקלאסית והמודרנית; והיכרות עם דגמי הערבית המדוברת. בקורסים השונים נקראים מקורות מן הסוגים החשובים של הספרות הערבית, ובכלל זה הספרות הערבית-היהודית. הלימודים נסמכים על קריאה והבנה מדויקת של כל הטקסטים הנלמדים, בהיבטים לשוניים, תרבותיים, היסטוריים ודתיים.

תנאי הקבלה

 

נוסף על תנאי הקבלה הכלליים של הפקולטה, נדרשת ידיעה קודמת בערבית ברמת בחינת בגרות חיצונית. ידיעת השפה תיבדק במבחן כניסה חוגי, המבוסס על הבנת הנקרא בטקסט ספרותי מודרני ותרגום של קטע קצר מערבית לעברית. עד לשנה״ל תשפ״ג (כולל) ניתן פטור אוטומטי ממבחן הכניסה למועמדים שסיימו בית-ספר תיכון ששפת ההוראה בו היא ערבית, ולבוגרי אולפן תרגום בצבא.

הערה: בתחילת שנת הלימודים ייגשו כל התלמידים למבחן רמה בדקדוק הערבית הספרותית. תלמידים שיעברו בהצלחה מבחן זה יהיו פטורים מהקורס ״יסודות הלשון הערבית״ (16103) וילמדו במקומו קורס אחר בהיקף של 2 נ"ז.

 

מבנה הלימודים

 

הלימודים לתואר הראשון בחוג הם במסלול דו-חוגי. תלמידים ששפת אימם ערבית נדרשים ללמוד 64 נ״ז, תלמידים ששפת אימם אינה ערבית ילמדו 68 נ״ז (כולל עבודה סמינריונית אחת).

ניתן ללמוד בחוג במסלול ייעודי (מסלול 1834) המשלב גם לימודים לתעודת הוראה בערבית (90-94 נ״ז סה״כ), או לשלב לימודי שפה מזרחית/שמית (72-68 נ״ז). פרטים נוספים על מסלולי הלימודים ראו להלן, וכן בפרק "ידיעות לתלמידי התואר הראשון".

 

סדר הלימודים לתואר הראשון (מסלול רגיל)

 

לפירוט ההיערות ולגרסה נגישה לחצו כאן.

 

עבודה סמינריונית

 

התלמידים ישתתפו בסמינריון אחד בשנה ג' ויגישו בו עבודה סמינריונית (בציון 60 לפחות).

 

מסלול הכולל לימוד שפה מזרחית/שמית

 

תלמידי החוג לערבית רשאים ללמוד שפה מזרחית/שמית בהיקף 8 נ"ז (פרסית, תורכית או שפה מזרחית/שמית אחרת, באישור היועץ). תלמידים שבחרו במסלול זה יהיו פטורים מלימוד הקורסים: מבוא לתולדות העמים המוסלמים - חלק א' / מבוא לבלשנות בהיקף 4 נ"ז.

תלמידים אלה יסיימו את לימודיהם בהיקף של 72 נ"ז, או 68 נ״ז לדוברי שפת אם ערבית.

 

מסלולים המשלבים הכשרה להוראת ערבית בבתי הספר העל-יסודיים

 

החוג לשפה וספרות ערבית מציע שני מסלולים המשלבים הכשרה להוראת ערבית, כמפורט להלן.

לימודי ההוראה כוללים מספר רכיבים:

1. קורסים בנושאי חינוך כלליים, פדגוגיה ודידקטיקה (נלמדים במסגרת בית הספר לחינוך)

2. התנסות מודרכת בהוראה בבתי-הספר (נלמדים במסגרת בית הספר לחינוך)

3. קורסים ייעודיים להוראת ערבית (נלמדים במסגרת החוג לערבית)

4. לימודי השלמה בתחום הערבית (מיועדים למי שאינם בוגרי החוג לערבית, ראו ״מסלול רגיל״ להלן)

1. מסלול רגיל

התכנית מיועדת לתלמידי החוג לערבית ובוגריו. ניתן להירשם לתכנית משנה ג', בציון ממוצע של 80 לפחות, ובכפוף לתנאי הקבלה של המחלקה ללימודי הוראה. התלמידים במסלול זה ילמדו את תכנית הלימודים הרגילה של החוג לערבית (מסלול 1830), ובנוסף ילמדו את התכנית שתותאם להם במחלקה ללימודי הוראה. תכנית הלימודים הבסיסית לתעודת הוראה כוללת 48 נ״ז, וקיימות תכניות מקוצרות המוצעות לתלמידים הלומדים לתואר שני, למורים בעלי ניסיון בהוראה ולתלמידי/בוגרי החוג לחינוך.

תלמידי החוג ללימודי האסלאם והמזה"ת יוכלו להצטרף למסלול זה לאחר שלמדו ערבית במשך שנה אחת לפחות, ויידרשו ללמוד קורסי השלמה מתכנית החוג לערבית. היקף ההשלמות ייקבע בייעוץ אישי עם היועץ האקדמי מטעם החוג.

2. מסלול ייעודי (מסלול 1834)

תלמידי החוג לערבית שיבחרו במסלול זה ישלבו את לימודי הבוגר עם לימודי ההוראה, ויהיו פטורים מחלק מקורסי החוג לערבית ומחלק מקורסי תעודת ההוראה, בהתאם לייעוץ אישי עם יועץ הב״א של החוג ועם המחלקה ללימודי הוראה בבית-הספר לחינוך.

ניתן להתקבל למסלול הייעודי לקראת שנת הלימודים הראשונה באוניברסיטה, או להצטרף אליו בשנת הלימודים השנייה. ניתן להשלים את לימודי המסלול בשלוש שנים. בוגרי המסלול הייעודי יהיו זכאים, נוסף על התואר הראשון בשפה וספרות ערבית, גם לתעודת הוראה לבתי ספר על יסודיים. קבלת תעודת ההוראה מותנית בסיום לימודי התואר הראשון. 

הסטודנטים במסלול הייעודי נדרשים להירשם גם למחלקה ללימודי הוראה, בנוסף על ההרשמה לחוג לשפה וספרות ערבית. ההרשמה ללימודי ההוראה תיעשה לקראת שנת הלימודים השנייה באוניברסיטה.  

תנאי קבלה למסלול הייעודי

תלמידים שמעוניינים להצטרף למסלול הייעודי מיד עם תחילת התואר הראשון יודיעו על כוונתם ליועץ הב״א של החוג, ויופנו לריאיון קבלה במחלקה ללימודי הוראה. לקראת שנה ב' יירשמו התלמידים במסלול הייעודי גם במחלקה ללימודי הוראה בביה"ס לחינוך, ובתנאי שממוצע ציוניהם בשנה א׳ הוא 80 לפחות. המעבר לשנה ב' והמשך לימודים במסלול הייעודי תלויים בעמידה בדרישות הסף של החוג לשפה וספרות ערבית, ובכלל זה הצלחה בקורס ״יסודות הלשון הערבית״ ובקורס ״פרוזה קלאסית״ בציון של 70 לפחות. 

תלמידים שמעוניינים להצטרף למסלול הייעודי לאחר שכבר התחילו את לימודיהם באוניברסיטה וסיימו שנה אחת או יותר מהתואר הראשון בחוג לשפה וספרות ערבית יתאמו את המעבר עם יועץ הב״א של החוג, אשר יסייע להם בהתאמת תכנית הלימודים ויפנה אותם לרישום ולריאיון במחלקה ללימודי הוראה. תלמיד שהתקבל למסלול הייעודי והפסיק את לימודי ההוראה מסיבה כלשהי לפני סיומם, יצטרך להשלים את תכנית הלימודים הרגילה בחוג לשפה וספרות ערבית. 

 

 

מבנה הלימודים במסלול הייעודי

נוסף על סדר הלימודים המפורט להלן, תלמידים שיתקבלו למסלול זה ילמדו קורסים במחלקה ללימודי הוראה בביה"ס לחינוך, בהתאם לפירוט בשנתון במסלול 1208 של ביה״ס לחינוך. התלמידים במסלול זה יסיימו את לימודיהם עם 90-94 נ״ז.

 

 

סדר הלימודים במסלול הייעודי

לפירוט ההיערות ולגרסה נגישה לחצו כאן.