תואר שני

בלימודי התואר השני תוכלו להעמיק בנושאים מתחומי השפה הערבית ותרבותה שיש לכם עניין מיוחד בהם. נושאי המומחיות של מרצי החוג כוללים את הקוראן ופרשנותו, החדית' והספרות ההיסטורית הקדומה, השירה והספרות הערבית הקלאסית, השירה והספרות הערבית המודרנית, היחסים הבין-דתיים בימי הביניים, הספרות הכיתתית באסלאם, הלהגים המדוברים בעולם הערבי, הלשון והספרות הערבית-היהודית, ועוד.

תכנית המ"א של החוג מיועדת לתלמידים שהשלימו תואר ראשון בשפה וספרות ערבית באוניברסיטה העברית או במוסד אקדמי מוכר אחר. תלמידים המגיעים עם תואר ראשון בתחום אחר יידרשו ללמוד קורסי השלמה. סף הקבלה למסלול העיוני הוא ממוצע 80 לפחות בתואר הראשון או בלימודי ההשלמה, ולמסלול המחקרי - ממוצע 90 לפחות.

משך הלימודים לתואר מוסמך הוא שנתיים (ארבעה סמסטרים). בקשה מפורטת לפריסת משך הלימודים על פני ארבע שנים תוגש לוועדת ההוראה של הפקולטה בתחילת השנה הראשונה של הלימודים.

כדי לתכנן נכון את מהלך הלימודים ולסיים את התואר בזמן, אנחנו ממליצים לעמוד בקשר רציף עם יועץ המוסמך לפני תחילת הלימודים ובמהלכם. 

מסלולי לימוד

ניתן ללמוד לתואר מוסמך בשני מסלולי לימוד: 

א) המסלול המחקרי

היקף הלימודים במסלול זה הוא 36 נ"ז, מתוכן 2 נ״ז בתחום מדעי הרוח הדיגיטליים, 2 נ״ז בקורס ״חידושים במחקר בתחום הערבית והאסלאם״, עד 6 נ"ז בקורסים מחוץ לחוג (באישור יועץ המוסמך), ו-8 נ״ז שפת מחקר ברמת מתקדמים (בדרך-כלל צרפתית או גרמנית). תלמידים שפטורים מלימודי השפה ישלימו את מכסת הנ״זים בקורסי הבחירה למוסמך על פי המלצת המנחה ובתיאום עם יועץ המוסמך.

תלמידי המסלול המחקרי יכתבו עבודה סמינריונית אחת בקורס המוגדר כסמינר למוסמך, וכן עבודה סמינריונית בעלת אופי מחקרי (״תיזה״). המשך הלימודים במסלול זה מותנה במציאת מנחה עד סוף סמסטר א של השנה הראשונה. סטודנט ללא מנחה יועבר למסלול העיוני.

התלמידים במסלול זה ייגשו למבחן גמר מסכם בתחום הדקדוק ובתחום התמחות אחד נוסף, שעליו יחליטו בשיתוף עם מנחה העבודה.

ב) המסלול העיוני

היקף הלימודים במסלול זה הוא 36 נ"ז, מתוכן 4 נ״ז בתחום מדעי הרוח הדיגיטליים ומיומנויות אחרות, 2 נ״ז בקורס ״חידושים במחקר בתחום הערבית והאסלאם״, ועד 10 נ"ז בקורסים מחוץ לחוג (באישור יועץ המוסמך). התלמידים במסלול העיוני יכתבו שתי עבודות סמינריוניות בקורסים המוגדרים כסמינר למוסמך. 

סטודנט שהתקבל למסלול העיוני יוכל לעבור למסלול המחקרי בסוף השנה הראשונה לתואר, ובתנאי שהיה רשום ל-40% לפחות מהיקף הלימודים הדרוש לתואר (14 נ"ז) והשיג ממוצע 90 ומעלה.

לרשימת קורסי המוסמך בשנה״ל תשפ״ג

  • קובץ זה רלוונטי למי שהחלו את לימודיהם בשנת הלימודים תשפ"ג ואילך. לצפייה בשנתונים משנים קודמות לחצו כאן, בחרו את השנה הרלוונטית בראש הדף ואחר כך לחצו על כפתור "צפייה בפרק" בשורה של שפה וספרות ערבית.
סדר הלימודים לתואר השני

 

תכנית המוסמך של החוג מיועדת לתלמידים שהשלימו תואר ראשון בשפה וספרות ערבית באוניברסיטה העברית או במוסד אקדמי מוכר אחר. תלמידים המגיעים עם תואר ראשון בתחום אחר יידרשו ללמוד קורסי השלמה.

לימודי השלמה למוסמך

תלמידים בעלי תואר ראשון בתחום אחר יוכלו להירשם להשלמות לתואר מוסמך. היקף ההשלמות ותוכניהן ייקבעו בתיאום עם יועץ המוסמך של החוג, בהתאם לתחומי לימודיו של המועמד ולהישגיו. תלמיד שיסיים את לימודי ההשלמה בציון 80 לפחות יוכל להירשם לתואר מוסמך במסלול העיוני (ראו להלן). להרשמה למסלול המחקרי דרוש ממוצע 90 לפחות בלימודי ההשלמה.

ניתן ללמוד לתואר מוסמך באחד משני מסלולים:

1. מסלול מחקרי (מסלול א')
2. מסלול עיוני (מסלול ב')

פירוט מלא על לימודי המוסמך, כולל תנאי מעבר ללימודי תואר דוקטור, ראו בפרק "ידיעות לתלמידי התואר השני והתואר השלישי". נוסף לכללי הפקולטה הנוגעים ללימודי המוסמך במסלולים השונים, חלות על תלמידי החוג לשפה וספרות ערבית החובות שלהלן:

 

 

 

מסלול א' - מחקרי

 

עבודות בכתב

1. תלמידי מסלול זה יכתבו עבודה סמינריונית בעלת אופי מחקרי (״תיזה״) בתחום ההתמחות של אחד ממורי החוג הקבועים. המשך הלימודים במסלול זה מותנה במציאת מנחה עד סוף סמסטר א׳ של השנה הראשונה.

2. כתיבת עבודה סמינריונית אחת בקורס המוגדר סמינריון למוסמך.

3. הגשת שני רפראטים אצל שני מורים שונים. תכניו של הרפראט ואופן הצגתו ייקבעו בתיאום עם המרצה.

לימודי שפת מחקר

תלמידי המסלול ילמדו שפת מחקר הרלוונטית לתחום התמחותם. שפות המחקר המומלצות הן גרמנית וצרפתית. תלמידים ששולטים בשפת מחקר אחרת הרלוונטית לתחום מחקרם יוכלו לגשת למבחן בקיאות ולקבל פטור מלימודי השפה, ואז ישלימו את מכסת הנ״זים בקורסי הבחירה למוסמך, עפ״י המלצת המנחה ובתיאום עם יועץ המוסמך.

בחינת גמר

בסוף השנה השנייה, לאחר השלמת חובותיהם, ייבחנו התלמידים בבחינת גמר מסכמת בתחום הדקדוק, ובנוסף בבחינת גמר אישית אצל מורה מסגל החוג שאיננו מדריך העבודה. נושא הבחינה ייקבע בתיאום עם המדריך ויועץ המוסמך.

השתתפות פעילה

תלמידים במסלול המחקרי יוכלו לקבל הכרה של 4 נ״ז עבור השתתפות פעילה ומודרכת במפעל מחקר, בהיקף של 80 שעות לפחות, בהשתתפות חוקר בכיר באוניברסיטה. התלמיד יזוכה ב-4 נ״ז כנגד קורסי הבחירה מתכנית החוג (פטור אקדמי) אך יחויב בשכר לימוד עבור נקודות אלה. השתתפות פעילה מותנית באישור ועדת ההוראה.

לפירוט ההיערות ולגרסה נגישה לחצו כאן.

 

מסלול ב' - עיוני

 

עבודות בכתב

על התלמידים להגיש שתי עבודות סמינריוניות בקורסים המוגדרים סמינריונים למוסמך.

היקף הלימודים במסלול זה הוא 36 נ"ז, לפי הפירוט הבא:

 

תלמיד שהתקבל למסלול העיוני יוכל לעבור למסלול המחקרי בסוף השנה הראשונה לתואר, ובתנאי שהיה רשום לקורסים בהיקף של 40% לפחות הנדרש לתואר (14 נ"ז) והשיג בהם ממוצע של 90 ומעלה.

לפירוט ההיערות ולגרסה נגישה לחצו כאן..