תואר שני

בלימודי התואר השני תוכלו להעמיק בנושאים מתחומי השפה הערבית ותרבותה שיש לכם עניין מיוחד בהם. נושאי המומחיות של מרצי החוג כוללים את הקוראן ופרשנותו, החדית' והספרות ההיסטורית הקדומה, השירה והספרות הערבית הקלאסית, השירה והספרות הערבית המודרנית, היחסים הבין-דתיים בימי הביניים, הספרות הכיתתית באסלאם, הלהגים המדוברים בעולם הערבי, הלשון והספרות הערבית-היהודית, ועוד.

תכנית המ"א של החוג מיועדת לתלמידים שהשלימו תואר ראשון בשפה וספרות ערבית באוניברסיטה העברית או במוסד אקדמי מוכר אחר. תלמידים המגיעים עם תואר ראשון בתחום אחר יידרשו ללמוד קורסי השלמה. סף הקבלה למסלול העיוני הוא ממוצע 80 לפחות בתואר הראשון או בלימודי ההשלמה, ולמסלול המחקרי - ממוצע 90 לפחות.

משך הלימודים לתואר מוסמך הוא שנתיים (ארבעה סמסטרים). בקשה מפורטת לפריסת משך הלימודים על פני ארבע שנים תוגש לוועדת ההוראה של הפקולטה בתחילת השנה הראשונה של הלימודים.

כדי לתכנן נכון את מהלך הלימודים ולסיים את התואר בזמן, אנחנו ממליצים לעמוד בקשר רציף עם יועץ המוסמך לפני תחילת הלימודים ובמהלכם. 

מסלולי לימוד

ניתן ללמוד לתואר מוסמך בשני מסלולי לימוד: 

א) המסלול המחקרי

היקף הלימודים במסלול זה הוא 36 נ"ז, מתוכן 2 נ״ז בתחום מדעי הרוח הדיגיטליים, 2 נ״ז בקורס ״חידושים במחקר בתחום הערבית והאסלאם״, עד 6 נ"ז בקורסים מחוץ לחוג (באישור יועץ המוסמך), ו-8 נ״ז שפת מחקר ברמת מתקדמים (בדרך-כלל צרפתית או גרמנית). תלמידים שפטורים מלימודי השפה ישלימו את מכסת הנ״זים בקורסי הבחירה למוסמך על פי המלצת המנחה ובתיאום עם יועץ המוסמך.

תלמידי המסלול המחקרי יכתבו עבודה סמינריונית אחת בקורס המוגדר כסמינר למוסמך, וכן עבודה סמינריונית בעלת אופי מחקרי (״תיזה״). המשך הלימודים במסלול זה מותנה במציאת מנחה עד סוף סמסטר א של השנה הראשונה. סטודנט ללא מנחה יועבר למסלול העיוני.

התלמידים במסלול זה ייגשו למבחן גמר מסכם בתחום הדקדוק ובתחום התמחות אחד נוסף, שעליו יחליטו בשיתוף עם מנחה העבודה.

ב) המסלול העיוני

היקף הלימודים במסלול זה הוא 36 נ"ז, מתוכן 4 נ״ז בתחום מדעי הרוח הדיגיטליים ומיומנויות אחרות, 2 נ״ז בקורס ״חידושים במחקר בתחום הערבית והאסלאם״, ועד 10 נ"ז בקורסים מחוץ לחוג (באישור יועץ המוסמך). התלמידים במסלול העיוני יכתבו שתי עבודות סמינריוניות בקורסים המוגדרים כסמינר למוסמך. 

סטודנט שהתקבל למסלול העיוני יוכל לעבור למסלול המחקרי בסוף השנה הראשונה לתואר, ובתנאי שהיה רשום ל-40% לפחות מהיקף הלימודים הדרוש לתואר (14 נ"ז) והשיג ממוצע 90 ומעלה.

לרשימת קורסי המוסמך בשנה״ל תשפ״ג

  • קובץ זה רלוונטי למי שהחלו את לימודיהם בשנת הלימודים תשפ"ג ואילך. לצפייה בשנתונים משנים קודמות לחצו כאן, בחרו את השנה הרלוונטית בראש הדף ואחר כך לחצו על כפתור "צפייה בפרק" בשורה של שפה וספרות ערבית.