Table of Contents

צרו קשר

ראש החוג: ד"ר אורי שחמון
ori.shachmon@mail.huji.ac.il

יועצת תלמידי בוגר: ד"ר מרים גולדשטיין
mi.goldstein@mail.huji.ac.il

יועץ תלמידי מוסמך: ד"ר איאס נאסר
iyas.nasser@mail.huji.ac.il

רכזת החוג: גב' שרה פרנסה
sarap@savion.huji.ac.il
טלפון: 02-5883965
משרד: בניין רוח, קומה 4 , גוש 5 חדר 4507

שעות הקבלה:
יום א' | 11:30 - 14:30.
ימים ב' - ה' | 10:00 - 13:00.
מחוץ לשעות הפעילות: בתיאום מראש

 

תעודת הוראה

האוניברסיטה העברית מציעה תכנית ייחודית ומעשירה שמעניקה תעודת הוראה בערבית לבתי הספר העל-יסודיים במגזר היהודי. מטרתה להכשיר מורות ומורים איכותיים ומקצועיים, ערבים ויהודים, בעלי היכרות נרחבת עם השפה והתרבות הערבית. התכנית מכוונת להכשיר את המורים ללמד ערבית בערבית, באווירה דינמית ומהנה, והיא מוצעת בשני מסלולים שונים כמפורט להלן:

המסלול הייעודי עבור לתמידי החוג לשפה וספרות ערבית:

החוג לשפה וספרות ערבית מציע לתלמידיו את האפשרות להירשם למסלול ייעודי. תלמידים שיתקבלו למסלול זה יהיו פטורים מחלק מקורסי החוג לערבית ומחלק מקורסי תעודת ההוראה. בוגרי המסלול יהיו זכאים, נוסף על התואר הראשון בשפה וספרות ערבית ובחוגם השני, גם לתעודת הוראה לבתי ספר על-יסודיים.

מסגרת הלימודים:

  1. ניתן להשלים את לימודי המסלול בשלוש שנים. קבלת תעודת ההוראה מותנית בסיום לימודי התואר הראשון.
  2. תכנית הלימודים במסלול זה כוללת בסך הכל 90 נ"ז (במקום 64 נ"ז בחוג לערבית במסלול הרגיל + 48 נ"ז בלימודי תעודת הוראה במסלול הרגיל).
  3. ניתן להתקבל למסלול המשולב לקראת שנת הלימודים הראשונה באוניברסיטה, או להצטרף אליו בשנת הלימודים השנייה.
  4. הסטודנטים במסלול המשולב נדרשים להירשם גם למחלקה ללימודי הוראה, בנוסף על ההרשמה לחוג לשפה וספרות ערבית. ההרשמה ללימודי ההוראה תיעשה לקראת שנת הלימודים השנייה באוניברסיטה, אך המעוניינים להצטרף למסלול מיד עם תחילת התואר הראשון יעברו ראיון קבלה במחלקה ללימודי הוראה לפני תחילת לימודיהם באוניברסיטה.
  5. הנרשמים ללימודי הוראה בתשפ"א תוך כדי היותם תלמידי תואר ראשון יזכו למלגה של 50% משכר הלימוד של לימודי ההוראה.

לפרטים נוספים יש לפנות ליועץ הב.א. ד"ר דניאל לב: daniel.lav@mail.huji.ac.il

מסלול נוסף הפתוח גם לתלמידי החוג למזה"ת:

במסלול הזה לימודי התעודה נמשכים שנתיים, בימים ראשון ו/או חמישי. ככלל ניתן להצטרף לתכנית בשנה ג' של התואר הראשון, אך תלמידים מצטיינים יכולים להתחיל כבר בשנה ב' של התואר הראשון, ובכך לסיים את התואר והתעודה בשלוש שנים.

תלמידי החוג ללימודי האסלאם והמזה"ת נדרשים לעבור את בחינת הכניסה של החוג לשפה וספרות ערבית וללמוד קורסי השלמה בחוג (קורסי ההשלמה, בהיקף של 20 נ"ז, נלמדים במקביל ללימודי התעודה ונקבעים ע"י יועץ אקדמי מטעם החוג לשפה וספרות ערבית).

מה לומדים?

תלמידי התוכנית זוכים להתנסות משמעותית בהוראה בכיתות בבי"ס איכותי בירושלים. ההתנסות מתקיימת בזוגות ומלווה בסדנה דידקטית בהנחיית מורה ותיקה ומנוסה לערבית.

לצד קורסים תיאורטיים ומעשיים בפדגוגיה, הוראה וחינוך, לומדים הסטודנטים שני קורסים ייחודיים לתכנית:

  • הוראת ערבית בערבית: קורס שמטרתו להכשיר את המורים להעביר שיעורי תוכן ואקטואליה בערבית תקשורתית.
  • החברה הערבית בישראל: קורס שמטרתו להעניק למורים לעתיד היכרות טובה עם ההוויה הפוליטית, החברתית והכלכלית של דוברי הערבית בישראל. הקורס מתנהל בשפה הערבית.

במהלך הלימודים הסטודנטים נחשפים גם לתכנית הלימודים ולחומרי הלימוד במגזר הערבי. סטודנטים ששפת אמם ערבית פטורים מהקורס "מיומנויות הכתיבה והשיח" ולומדים במקומו קורס הקשור להוראה במגזר הערבי. האוניברסיטה משתדלת לאפשר לסטודנטים הערבים לעשות חלק מהתנסותם המעשית בבתי ספר במגזר הערבי.

מה היקף התכנית?

התכנית כוללת לימודים בהיקף של 48 נ"ז. תכניות מקוצרות מוצעות לתלמידי ובוגרי החוג לחינוך, תלמידי ובוגרי תארים מתקדמים, מורים מכהנים עם ותק של שנתיים במקצוע ותלמידים מצטיינים. סטודנטים לתואר ראשון שלומדים שני חוגים בפקולטה למדעי הרוח ונדרשים ללמוד קורסי אבני פינה בתחום החברתי, יכולים ללמוד אותם כחלק מתעודת ההוראה.

פרטים נוספים

פרטים מלאים על מבנה הלימודים, תנאי הקבלה, שכר הלימוד ותהליך ההרשמה ניתן למצוא באתר בית הספר לחינוך.

לקביעת פגישה אישית, ולכל שאלה ובקשה, אפשר לפנות למזכירת החוג.