Table of Contents

צרו קשר

ראש החוג: פרופ' אורי שחמון
ori.shachmon@mail.huji.ac.il

יועץ תלמידי בוגר: ד"ר יוסף ויצטום
ywitztum@gmail.com

יועץ תלמידי מוסמך: ד"ר איאס נאסר
iyas.nasser@mail.huji.ac.il

רכז הסמינר החוגי: ד"ר דניאל בהר
Daniel.behar@mail.huji.ac.il

רכזת החוג: גב' שרה פרנסה
sarap@savion.huji.ac.il
טלפון: 02-5883965
משרד: בניין רוח, קומה 4 , גוש 5 חדר 4507

שעות הקבלה:
יום א' | 11:30 - 14:30.
ימים ב' - ה' | 10:00 - 13:00.
מחוץ לשעות הפעילות: בתיאום מראש

 

תעודת הוראה

האוניברסיטה העברית מציעה תכנית ייחודית ומעשירה שמעניקה תעודת הוראה בערבית לבתי הספר העל-יסודיים במגזר היהודי. מטרתה להכשיר מורות ומורים איכותיים ומקצועיים, ערבים ויהודים, בעלי היכרות נרחבת עם השפה והתרבות הערבית. התכנית מכוונת להכשיר את המורים ללמד ערבית בערבית, באווירה דינמית ומהנה.

לימודי ההוראה כוללים קורסים בנושאי חינוך כלליים, פדגוגיה ודידקטיקה; התנסות מודרכת בהוראה בבתי-הספר; וקורסים ייעודיים להוראת ערבית. הרישום לתכנית כפוף לתנאי הקבלה של המחלקה ללימודי הוראה בבית הספר לחינוך.


התכנית מוצעת בשני מסלולים שונים:

המסלול הייעודי:

מסלול זה מיועד לתלמידי החוג לערבית בלבד. תלמידים שיבחרו במסלול זה ישלבו את לימודי הבוגר עם לימודי ההוראה, ויהיו פטורים מחלק מקורסי החוג לערבית ומחלק מקורסי תעודת ההוראה, בהתאם לייעוץ אישי עם יועץ הב״א של החוג ועם המחלקה ללימודי הוראה בבית-הספר לחינוך. בוגרי המסלול הייעודי יהיו זכאים, נוסף על התואר הראשון בשפה וספרות ערבית, גם לתעודת הוראה לבתי ספר על יסודיים.

ניתן להתקבל למסלול הייעודי לקראת שנת הלימודים הראשונה באוניברסיטה, או להצטרף אליו בשנת הלימודים השנייה. ניתן להשלים את לימודי המסלול בשלוש שנים. קבלת תעודת ההוראה מותנית בסיום לימודי התואר הראשון. 

הסטודנטים במסלול הייעודי נדרשים להירשם גם למחלקה ללימודי הוראה, בנוסף על ההרשמה לחוג לשפה וספרות ערבית. ההרשמה ללימודי ההוראה תיעשה לקראת שנת הלימודים השנייה באוניברסיטה.  

לפרטים נוספים יש לפנות ליועצת הב.א. ד"ר מרים גולדשטיין: mi.goldstein@mail.huji.ac.il


מסלול רגיל:

התלמידים במסלול זה ילמדו את תכנית הלימודים הרגילה של החוג לערבית, ובנוסף ילמדו את התכנית שתותאם להם במחלקה ללימודי הוראה. תכנית הלימודים הבסיסית לתעודת הוראה כוללת 48 נ״ז, וקיימות תכניות מקוצרות המוצעות לתלמידים הלומדים לתואר שני, למורים בעלי ניסיון בהוראה ולתלמידי/בוגרי החוג לחינוך.

תלמידי החוג ללימודי האסלאם והמזה"ת יוכלו להצטרף למסלול בכפוף לעמידה במבחן הכניסה החוגי, ובתנאי שילמדו קורסי השלמה בחוג לערבית. היקף ההשלמות ייקבע בייעוץ אישי עם היועץ האקדמי מטעם החוג.