Table of Contents

צרו קשר

ראש החוג: פרופ' אורי שחמון
ori.shachmon@mail.huji.ac.il

יועץ תלמידי בוגר: ד"ר יוסף ויצטום
ywitztum@gmail.com

יועץ תלמידי מוסמך: ד"ר איאס נאסר
iyas.nasser@mail.huji.ac.il

רכז הסמינר החוגי: ד"ר דניאל בהר
Daniel.behar@mail.huji.ac.il

רכזת החוג: גב' שרה פרנסה
sarap@savion.huji.ac.il
טלפון: 02-5883965
משרד: בניין רוח, קומה 4 , גוש 5 חדר 4507

שעות הקבלה:
יום א' | 11:30 - 14:30.
ימים ב' - ה' | 10:00 - 13:00.
מחוץ לשעות הפעילות: בתיאום מראש

 

המילון הערבי-עברי המקוון מאת מנחם מילסון

המילון הזה הוא מילון של הערבית התקנית בת זמננו, בעיקר לשון התקשורת הערבית בכתב ובעל פה. מכיוון שלשפה הערבית היסטוריה ספרותית עשירה בת יותר מאלף וארבע-מאות שנים, אך טבעי הוא שהערבית בת זמננו משתמשת גם במילים וביטויים שמקורם ברבדים ספרותיים עתיקים: הקוראן, השירה העתיקה, הפתגמים, החדית' וספרות ההלכה. עליית האסלאם הפונדמנטליסטי בדור האחרון הגבירה את השימוש במובאות מהקוראן והחדית' והביאה ללשון התקשורת מונחים וביטויים מספרות ההלכה והתיאולוגיה, שנחשבו לארכאיים לפני חמישים או ששים שנה. המילון הזה משתדל כמובן לתרגם גם מילים וביטויים אלה.

האינדקס העברי-ערבי יכול לשמש במידת מה כמילון עברי-ערבי.

בראש מפעל המילון עומד פרופ' מנחם מילסון; רכזת המפעל היא נעמה ברטוב. צוות חוקרים, תלמידים ובוגרים של החוג לשפה וספרות ערבית, משתתף במפעל חיבור המילון.

ועדה מייעצת אקדמית מלווה את מפעל המילון. חבריה הם: ד"ר שלמה אלון, מר שרגא אסיף, פרופ' אלברט ארזי, פרופ' חגי בן שמאי, פרופ' מאיר בר-אשר, פרופ' משה בר-אשר, פרופ' סלימאן ג'ובראן, פרופ' עמינדב דיקמן, פרופ' סימון הופקינס, פרופ' יצחק חסון, פרופ' אבראהים טאהא, פרופ' אריה לוין, פרופ' אלה לנדאו-טסרון, פרופ' פארוק מואסי, פרופ' שמואל מורה, פרופ' אהרון ממן, פרופ' ראובן עמיתי, פרופ' יוחנן פרידמן, פרופ' נורית צפריר, פרופ' איתן קולברג, ופרופ' חסיב שחאדה.

 

למעבר למילון המקוון

WILSON