Table of Contents

צרו קשר

מזכירות החוג: גב' דבי מזן

debim@savion.huji.ac.il

טלפון: 02-588-3558

 

יועץ ב"א: ד"ר דניאל לב

daniel.lav@mail.huji.ac.il

יועץ מ"א: ד"ר יוסף ויצטום

ywitztum@gmail.com

 

 

 

מבחני הכניסה לחוג

לאחר הקבלה לאוניברסיטה חייבים לעבור מבחן כניסה כדי להתקבל לחוג לשפה וספרות ערבית.

*מועמדים שלמדו בבי"ס ששפת ההוראה בו היא ערבית פטורים ממבחן הכניסה לחוג.

*كلّ مَن تعلّم في مدرسة عربية معفيّ من التقدّم لامتحان القبول لقسم اللغة العربية

*מועמדים בוגרי אולפן תרגום פטורים ממבחן הכניסה לחוג.

 

מועדי בחינת הכניסה לקראת הלימודים בשנת תשע"ט

המועד הראשון של מבחן הכניסה לחוג יתקיים ביום ג' 22 במאי 2018 בשעה 11:00 באולם 2712 בהר הצופים.

המועד השני של מבחן הכניסה לחוג יתקיים ביום ד' 11 ביולי 2018 בשעה 11:00 באולם 2714 בהר הצופים.

המועד השלישי של מבחן הכניסה לחוג יתקיים ביום א' 16 2018 בספטמבר בשעה 11:00 באולם 2716 בהר הצופים.

 

ניתן להביא מילון מודפס.

ניתן להיבחן פעמיים וקבלה לחוג על סמך המבחן תקפה לשנתיים.

 

תיאור בחינת הכניסה

מותר להשתמש בכל מילון, למעט מילונים ממוחשבים.

 המבחן מבוסס על טקסט ספרותי קצר, וכולל:

·         כ-10 שאלות אמריקאיות המתייחסות לתוכן הטקסט

·         שאלה אחת או שתיים פתוחות לגבי מסר או רעיון מרכזי בטקסט - יש להשיב בעברית.

·         משפט אחד מתוך הטקסט לניקוד מלא ולתרגום.

 

עבור דגם של מבחן הכניסה הקליקו כאן.

 

 

שאלות?

אנא פנו למזכירות החוג או לאחראי המבחן ד"ר מיכאל אבשטיין

ד"ר מיכאל אבשטיין, michael.ebstein@mail.huji.ac.il שעות קבלה: חדר 6419, בתיאום מראש בדוא"ל.

מזכירות החוגגב' דבי מזן  debim@savion.huji.ac.il , חדר 4504 טלפון: 02-5883558