Table of Contents

צרו קשר

ראש החוג: ד"ר אורי שחמון
ori.shachmon@mail.huji.ac.il

יועצת תלמידי בוגר: ד"ר מרים גולדשטיין
mi.goldstein@mail.huji.ac.il

יועץ תלמידי מוסמך: ד"ר איאס נאסר
iyas.nasser@mail.huji.ac.il

רכזת החוג: גב' שרה פרנסה
sarap@savion.huji.ac.il
טלפון: 02-5883965
משרד: בניין רוח, קומה 4 , גוש 5 חדר 4507

שעות הקבלה:
יום א' | 11:30 - 14:30.
ימים ב' - ה' | 10:00 - 13:00.
מחוץ לשעות הפעילות: בתיאום מראש

 

מבחני הכניסה לחוג

לאחר הקבלה לאוניברסיטה חייבים לעבור מבחן כניסה כדי להתקבל לחוג לשפה וספרות ערבית.

*מועמדים בוגרי אולפן תרגום פטורים ממבחן הכניסה לחוג.

 

מועדי בחינות הכניסה

מבחני הכניסה לחוג יתקיימו ב-9.5.21, יום ראשון (מועד א') וכן ב-1.8.21, יום ראשון (מועד ב').
המבחן יתקיים בזום בין השעות 10-13. יש ללחוץ כאן ללינק זום הבחינה.

נא להצטייד לקראת הפגישה במילון ערבי-עברי. לכל בעיה שהיא נא לפנות לד"ר מיכאל אבשטיין, michael.ebstein@mail.huji.ac.il

מי שלא יכול להגיע לאף אחד מהמועדים הנ"ל, נא ליצור קשר עם ד"ר מיכאל אבשטיין: michael.ebstein@mail.huji.ac.il

 

ניתן להביא מילון מודפס.

ניתן להיבחן פעמיים וקבלה לחוג על סמך המבחן תקפה לשנתיים.

 

תיאור בחינת הכניסה

מותר להשתמש בכל מילון, למעט מילונים ממוחשבים.

 המבחן מבוסס על טקסט ספרותי קצר, וכולל:

·         כ-10 שאלות אמריקאיות המתייחסות לתוכן הטקסט

·         שאלה אחת או שתיים פתוחות לגבי מסר או רעיון מרכזי בטקסט - יש להשיב בעברית.

·         משפט אחד מתוך הטקסט לניקוד מלא ולתרגום.

 

עבור דגם של מבחן הכניסה הקליקו כאן.

 

 

שאלות?

אנא פנו למזכירות החוג או לאחראי המבחן ד"ר מיכאל אבשטיין

ד"ר מיכאל אבשטיין, michael.ebstein@mail.huji.ac.il שעות קבלה: חדר 6419, בתיאום מראש בדוא"ל.

מזכירות החוגגב' דבי מזן  debim@savion.huji.ac.il , חדר 4504 טלפון: 02-5883558