Table of Contents

צרו קשר

ראש החוג: פרופ' אורי שחמון
ori.shachmon@mail.huji.ac.il

יועץ תלמידי בוגר: ד"ר יוסף ויצטום
ywitztum@gmail.com

יועץ תלמידי מוסמך: ד"ר איאס נאסר
iyas.nasser@mail.huji.ac.il

רכז הסמינר החוגי: ד"ר דניאל בהר
Daniel.behar@mail.huji.ac.il

רכזת החוג: גב' שרה פרנסה
sarap@savion.huji.ac.il
טלפון: 02-5883965
משרד: בניין רוח, קומה 4 , גוש 5 חדר 4507

שעות הקבלה:
יום א' | 11:30 - 14:30.
ימים ב' - ה' | 10:00 - 13:00.
מחוץ לשעות הפעילות: בתיאום מראש

 

לימודי דוקטורט

סטודנט יכול להמשיך ללימודי דוקטורט בחוג לשפה וספרות ערבית לאחר סיום התואר השני במסלול המחקרי וכתיבת עבודה סמינריונית בעלת אופי מחקרי. דוקטורנט בחוג כותב עבודת דוקטורט בהדרכתו של אחד (או אחת) ממורי החוג, לעיתים בשיתוף עם מורה מחוג אחר. דוקטורנט נדרש בדרך כלל ללמוד גם מכסת קורסים כשומע חופשי בהיקף הנקבע בידי הוועדה המלווה.

לרשימת מורי החוג, ראה כאן.
 

מידע מפורט על אודות תנאי הקבלה ללימודי הדוקטורט, ההרשמה  ועוד ראו באתר הרשות לתלמידי מחקר.