לימודי דוקטורט

סטודנט יכול להמשיך ללימודי דוקטורט בחוג לשפה וספרות ערבית לאחר סיום התואר השני במסלול המחקרי וכתיבת עבודה סמינריונית בעלת אופי מחקרי. דוקטורנט בחוג כותב עבודת דוקטורט בהדרכתו של אחד (או אחת) ממורי החוג, לעיתים בשיתוף עם מורה מחוג אחר. דוקטורנט נדרש בדרך כלל ללמוד גם מכסת קורסים כשומע חופשי בהיקף הנקבע בידי הוועדה המלווה.

לרשימת מורי החוג, ראה כאן.
 

מידע מפורט על אודות תנאי הקבלה ללימודי הדוקטורט, ההרשמה  ועוד ראו באתר הרשות לתלמידי מחקר.