לימודי דוקטורט

סטודנט רשאי להמשיך ללימודי דוקטורט בשתי דרכים: במסלול הישיר או לחלופין, אחרי סיום תואר שני במסלול המחקרי וכתיבת עבודה סמינריונית בעלת אופי מחקרי. דוקטורנט בחוג נדרש בדרך כלל ללמוד גם מכסת קורסים כשומע חופשי בהיקף הנקבע על ידי הוועדה המלווה, וכותב עבודת דוקטורט תחת הדרכתו של אחד ממורי החוג.