עדכון: מבחן הכניסה מועד א' נקבע לתאריך 28.6.20 בשעה 12:30. המבחן יתקיים בZOOM - פרטים וקישור בגוף הידיעה