בשל הקורונה נדחה מועד א' של בחינת הכניסה לחוג; הודעה בדבר מועד חדש תפורסם בהקדם

3 מאי, 2020
בשל הקורונה, מועד א' של בחינת הכניסה לחוג נדחה לעת עתה; הודעה בדבר מועד חדש תפורסם בהקדם. לבעיות ולשאלות הקשורות לרישום ללימודים בחוג והנובעות מדחיית המבחן נא לפנות לד"ר מיכאל אבשטיין, michael.ebstein@mail.huji.ac.il