על אודות

צרו קשר

מזכירות החוג: גב' דבי מזן

debim@savion.huji.ac.il

טלפון: 02-588-3558

 

יועץ ב"א: ד"ר דניאל לב

daniel.lav@mail.huji.ac.il

יועץ מ"א: ד"ר יוסף ויצטום

ywitztum@gmail.com

 

 

 

דבר ראש החוג

זו לי כהונתי השלישית כראש החוג לשפה וספרות ערבית.

למעשה התחלתי בתפקידי כראש החוג בשנת 2000 וזהו תפקיד שאני ממלא בהנאה ובסיפוק רב. תחושת כבוד וגאווה היא לעמוד בראש חוג עם שבין מייסדיו ומוריו הראשונים נמנים מלומדים דגולים שתרמו תרומה נכבדה לחקר הלשון הערבית, הספרות הערבית הקלאסית והמודרנית ותרבות האסלאם. מלומדים אלה, שביניהם נמנים פרופ' חיים בלנק ז"ל, פרופ' דבי צבי בנעט ז"ל, פרופ' מאיר יעקב קיסטר ז"ל ופרופ' יהושע בלאו יבל"א, הוציאו את שמעה של האוניברסיטה בארץ ובעולם. מסורת המחקר המעולה המשיכה גם בקרב דור תלמידיהם ותלמידי תלמידיהם.

החוג לשפה וספרות ערבית, שהיה חלק מן המכון ללימודי המזרח (לימים המכון ללימודי אסיה ואפריקה), היה בית היוצר ללימודי ערבית שבו נלמדו הלשון הערבית ותרבות האסלאם על פי מיטב המסורת הפילולוגית הקפדנית שייחדה את האוניברסיטה העברית למן היווסדה. זוהי מסורת לימוד ומחקר המבוססת על לימוד מעמיק של הלשון הערבי ועל חשיפת התלמידים למגוון העצום של מקורות שנוצרו בלשון בתחומים רבים זו למן המאה השביעית ועד ימינו. הלימודים בחוג שואפים להעניק לתלמידים כלים לניתוח המקורות ולהעמדתם בהקשר ספרותי ותרבותי רחב, כל אחד ואחת בתחומים שהם מגלים בהם עניין – ספרות יפה, שירה ערבית קלאסית ומודרנית, הקוראן ופרשנותו, ספרות המסורת שבעל-פה (החדית'), ההגות הפילוסופית, התאולוגית והמיסטית, הכיתות באסלאם ועוד. יש מן התלמידים שבוחרים להתמחות בערבית-היהודית ובכך רוכשים כלים להכרת הספרות הענפה שנכתבה בלשון זו בארצות האסלאם במשך למעלה מאלף ומאתיים שנה.

תלמידי החוג רוכשים ידע רב כבר בשלב לימודי התואר הראשון, ורבים מהם ממשיכים לתואר שני. הם משתלבים במערכת החינוך כמורים לערבית או מוצאים את דרכם למסגרות שונות שבהם ידיעת ערבית חיונית – רשות השידור ומשרדי ממשלה רבים.

כראש החוג, אני מקווה שהחוג ימשיך לשגשג ויוסיף להיות אבן שואבת לתלמידים שיש להם עניין בלימוד מעמיק ויסודי של הלשון הערבית והספרות הערבית על שלל ענפיהם.

פרופ' מאיר מ' בר-אשר 

מאיר בר-אשר