תוכנית לימודים

בחוג לשפה וספרות ערבית לומדים סטודנטים בעלי רקע קודם בשפה הערבית. משום כך, כבר בשנת הלימודים הראשונה מגיעים תלמידינו לרמת שליטה גבוהה בשפה הכתובה, ומפתחים כלי עבודה וניתוח ברמה המתקדמת ביותר. במהלך הלימודים בחוג תרכשו ידע בספרות הערבית לתקופותיה, החל בקוראן ובשירה הערבית הקדם-אסלאמית וכלה בספרות המודרנית. בקורסי היסוד תבססו את ידיעותיכם בדקדוק ובתחביר ובהמשך תכירו את תולדות השפה הערבית בכל התקופות.

באמצעות ההבנה הלשונית הזאת תוכלו לעסוק באופן מעמיק בספרות הערבית הקלאסית לסוגיה: הקוראן והחדית', ספרות ימי-הביניים והספרות היפה (אדב). בנוסף, קורסים מתקדמים יחשפו אתכם לעולם הלהגים והשפה המדוברת באזורים שונים בעולם הערבי.

תואר ראשון

בחוג לשפה וספרות ערבית לומדים תלמידים בעלי ידע קודם בשפה הערבית. משום כך, כבר בשנת הלימודים הראשונה מגיעים תלמידינו לרמת שליטה גבוהה בשפה הכתובה ומפתחים כלי עבודה וניתוח ברמה המתקדמת ביותר. תלמידים המעוניינים ללמוד בחוג נדרשים לעמוד בבחינת כניסה חוגית המבטיחה את הרמה הגבוהה כבר בתחילת לימודיהם (יוצאים מכלל זה בוגרי אולפן תרגום בצבא).

קורסי היסוד בשנה א' מכוונים לביסוס הידיעות בדקדוק ובתחביר, לשיפור מיומנויות הקריאה, הכתיבה והדיבור, להכוונה מתודולוגית ולהיכרות ראשונית עם הספרות הקלאסית והמודרנית. רוב הקורסים בשנה א' הם קורסי חובה הבונים יסוד איתן להמשך הלימודים. בשנים ב׳ ו-ג׳ התלמידים מרחיבים ומעמיקים את ידיעותיהם בתחומים מגוונים של השפה והספרות הערבית ושל דת האסלאם:

  • תחום הלשון: הערבית והשפות השמיות, הדקדוק הערבי על פי גישות מודרניות וקלאסיות, הערבית היהודית של ימי הביניים והעת החדשה, הלהגים המדוברים במזרח ובמערב.
  • תחום הספרות: הספרות הערבית הקלאסית, הן בפרוזה הן בשירה, הספרות הערבית המודרנית, תאוריות של תרגום, תולדות המחשבה המוסלמית והספרות הפולמוסית.
  • תחום דת האסלאם וההיסטוריה של דת האסלאם: הקוראן ופרשנותו, החדית', הכיתות באסלאם, המיסטיקה האסלאמית הקלאסית, יחסים בין-דתיים בעולם האסלאם, תאולוגיה והגות אסלאמית.

מסלולי הלימוד

החוג מציע שלושה מסלולי לימוד עיקריים:

  1. מסלול רגיל: כולל 68-64 נ"ז סך הכול. מאפשר לימודים מקיפים ומעמיקים בכל רובדי השפה הערבית ותרבות האסלאם.
  2. מסלול שפה: כולל 68-72 נ״ז סך הכול. מאפשר לתלמידים להתעמק -- נוסף על לימודיהם הרגילים -- גם בשפה מזרחית נוספת כגון פרסית או תורכית. ללימודים במסלול זה יש לקבל אישור מיועץ הב"א.
  3. מסלול ייעודי (כולל תעודת הוראה): כולל 90-94 נ״ז סך הכול. משלב את לימודי הבוגר עם לימודי תעודת הוראה במסגרת בית הספר לחינוך אשר בפקולטה למדעי הרוח. תלמידים שיבחרו במסלול זה יהיו פטורים מחלק מקורסי החוג לערבית ומחלק מקורסי תעודת ההוראה, בהתאם לייעוץ אישי. הלימודים במסלול כוללים התנסות מעשית מקיפה בבתי הספר בירושלים ובסביבתה.
  • לרשימת הקורסים במסלול בוגר ראשי (גרסה עדכנית תועלה בקרוב)
  • כללים ונהלים
  • קובץ זה רלוונטי למי שהחלו את לימודיהם בשנת הלימודים הנוכחית. לצפייה בשנתונים משנים קודמות לחצו כאן, בחרו את השנה הרלוונטית בראש הדף ואחר כך לחצו על כפתור "צפייה בפרק" בשורה של "שפה וספרות ערבית".

 

תואר שני

בלימודי התואר השני תוכלו להעמיק בנושאים מתחומי השפה הערבית ותרבותה שיש לכם עניין מיוחד בהם. נושאי המומחיות של מרצי החוג כוללים את הקוראן ופרשנותו, החדית' והספרות ההיסטורית הקדומה, השירה והספרות הערבית הקלאסית, השירה והספרות הערבית המודרנית, היחסים הבין-דתיים בימי הביניים, הספרות הכיתתית באסלאם, הלהגים המדוברים בעולם הערבי, הלשון והספרות הערבית-היהודית, ועוד.

תכנית המ"א של החוג מיועדת לתלמידים שהשלימו תואר ראשון בשפה וספרות ערבית באוניברסיטה העברית או במוסד אקדמי מוכר אחר. תלמידים המגיעים עם תואר ראשון בתחום אחר יידרשו ללמוד קורסי השלמה. סף הקבלה למסלול העיוני הוא ממוצע 80 לפחות בתואר הראשון או בלימודי ההשלמה, ולמסלול המחקרי - ממוצע 90 לפחות.

משך הלימודים לתואר מוסמך הוא שנתיים (ארבעה סמסטרים). בקשה מפורטת לפריסת משך הלימודים על פני ארבע שנים תוגש לוועדת ההוראה של הפקולטה בתחילת השנה הראשונה של הלימודים.

כדי לתכנן נכון את מהלך הלימודים ולסיים את התואר בזמן, אנחנו ממליצים לעמוד בקשר רציף עם יועץ המוסמך לפני תחילת הלימודים ובמהלכם. 

מסלולי לימוד

ניתן ללמוד לתואר מוסמך בשני מסלולי לימוד: 

א) המסלול המחקרי

היקף הלימודים במסלול זה הוא 36 נ"ז, מתוכן 2 נ״ז בתחום מדעי הרוח הדיגיטליים, 2 נ״ז בקורס ״חידושים במחקר בתחום הערבית והאסלאם״, עד 6 נ"ז בקורסים מחוץ לחוג (באישור יועץ המוסמך), ו-8 נ״ז שפת מחקר ברמת מתקדמים (בדרך-כלל צרפתית או גרמנית). תלמידים שפטורים מלימודי השפה ישלימו את מכסת הנ״זים בקורסי הבחירה למוסמך על פי המלצת המנחה ובתיאום עם יועץ המוסמך.

תלמידי המסלול המחקרי יכתבו עבודה סמינריונית אחת בקורס המוגדר כסמינר למוסמך, וכן עבודה סמינריונית בעלת אופי מחקרי (״תיזה״). המשך הלימודים במסלול זה מותנה במציאת מנחה עד סוף סמסטר א של השנה הראשונה. סטודנט ללא מנחה יועבר למסלול העיוני.

התלמידים במסלול זה ייגשו למבחן גמר מסכם בתחום הדקדוק ובתחום התמחות אחד נוסף, שעליו יחליטו בשיתוף עם מנחה העבודה.

ב) המסלול העיוני

היקף הלימודים במסלול זה הוא 36 נ"ז, מתוכן 4 נ״ז בתחום מדעי הרוח הדיגיטליים ומיומנויות אחרות, 2 נ״ז בקורס ״חידושים במחקר בתחום הערבית והאסלאם״, ועד 10 נ"ז בקורסים מחוץ לחוג (באישור יועץ המוסמך). התלמידים במסלול העיוני יכתבו שתי עבודות סמינריוניות בקורסים המוגדרים כסמינר למוסמך. 

סטודנט שהתקבל למסלול העיוני יוכל לעבור למסלול המחקרי בסוף השנה הראשונה לתואר, ובתנאי שהיה רשום ל-40% לפחות מהיקף הלימודים הדרוש לתואר (14 נ"ז) והשיג ממוצע 90 ומעלה.

לרשימת קורסי המוסמך בשנה״ל תשפ״ג

  • קובץ זה רלוונטי למי שהחלו את לימודיהם בשנת הלימודים תשפ"ג ואילך. לצפייה בשנתונים משנים קודמות לחצו כאן, בחרו את השנה הרלוונטית בראש הדף ואחר כך לחצו על כפתור "צפייה בפרק" בשורה של שפה וספרות ערבית.

לימודי דוקטורט

סטודנט יכול להמשיך ללימודי דוקטורט בחוג לשפה וספרות ערבית לאחר סיום התואר השני במסלול המחקרי וכתיבת עבודה סמינריונית בעלת אופי מחקרי. דוקטורנט בחוג כותב עבודת דוקטורט בהדרכתו של אחד (או אחת) ממורי החוג, לעיתים בשיתוף עם מורה מחוג אחר. דוקטורנט נדרש בדרך כלל ללמוד גם מכסת קורסים כשומע חופשי בהיקף הנקבע בידי הוועדה המלווה.

לרשימת מורי החוג, ראה כאן.
 

מידע מפורט על אודות תנאי הקבלה ללימודי הדוקטורט, ההרשמה  ועוד ראו באתר הרשות לתלמידי מחקר.

 

תעודת הוראה

האוניברסיטה העברית מציעה תכנית ייחודית ומעשירה שמעניקה תעודת הוראה בערבית לבתי הספר העל-יסודיים במגזר היהודי. מטרתה להכשיר מורות ומורים איכותיים ומקצועיים, ערבים ויהודים, בעלי היכרות נרחבת עם השפה והתרבות הערבית. התכנית מכוונת להכשיר את המורים ללמד ערבית בערבית, באווירה דינמית ומהנה.

לימודי ההוראה כוללים קורסים בנושאי חינוך כלליים, פדגוגיה ודידקטיקה; התנסות מודרכת בהוראה בבתי-הספר; וקורסים ייעודיים להוראת ערבית. הרישום לתכנית כפוף לתנאי הקבלה של המחלקה ללימודי הוראה בבית הספר לחינוך.


התכנית מוצעת בשני מסלולים שונים:

המסלול הייעודי:

מסלול זה מיועד לתלמידי החוג לערבית בלבד. תלמידים שיבחרו במסלול זה ישלבו את לימודי הבוגר עם לימודי ההוראה, ויהיו פטורים מחלק מקורסי החוג לערבית ומחלק מקורסי תעודת ההוראה, בהתאם לייעוץ אישי עם יועץ הב״א של החוג ועם המחלקה ללימודי הוראה בבית-הספר לחינוך. בוגרי המסלול הייעודי יהיו זכאים, נוסף על התואר הראשון בשפה וספרות ערבית, גם לתעודת הוראה לבתי ספר על יסודיים.

ניתן להתקבל למסלול הייעודי לקראת שנת הלימודים הראשונה באוניברסיטה, או להצטרף אליו בשנת הלימודים השנייה. ניתן להשלים את לימודי המסלול בשלוש שנים. קבלת תעודת ההוראה מותנית בסיום לימודי התואר הראשון. 

הסטודנטים במסלול הייעודי נדרשים להירשם גם למחלקה ללימודי הוראה, בנוסף על ההרשמה לחוג לשפה וספרות ערבית. ההרשמה ללימודי ההוראה תיעשה לקראת שנת הלימודים השנייה באוניברסיטה.  

לפרטים נוספים יש לפנות ליועצת הב.א. ד"ר מרים גולדשטיין: mi.goldstein@mail.huji.ac.il


מסלול רגיל:

התלמידים במסלול זה ילמדו את תכנית הלימודים הרגילה של החוג לערבית, ובנוסף ילמדו את התכנית שתותאם להם במחלקה ללימודי הוראה. תכנית הלימודים הבסיסית לתעודת הוראה כוללת 48 נ״ז, וקיימות תכניות מקוצרות המוצעות לתלמידים הלומדים לתואר שני, למורים בעלי ניסיון בהוראה ולתלמידי/בוגרי החוג לחינוך.

תלמידי החוג ללימודי האסלאם והמזה"ת יוכלו להצטרף למסלול בכפוף לעמידה במבחן הכניסה החוגי, ובתנאי שילמדו קורסי השלמה בחוג לערבית. היקף ההשלמות ייקבע בייעוץ אישי עם היועץ האקדמי מטעם החוג.