תוכנית לימודים

בחוג לשפה וספרות ערבית לומדים סטודנטים בעלי רקע קודם בשפה הערבית. משום כך, כבר בשנת הלימודים הראשונה מגיעים תלמידינו לרמת שליטה גבוהה בשפה הכתובה, ומפתחים כלי עבודה וניתוח ברמה המתקדמת ביותר. במהלך הלימודים בחוג תרכשו ידע בספרות הערבית לתקופותיה, החל בקוראן ובשירה הערבית הקדם-אסלאמית וכלה בספרות המודרנית. בקורסי היסוד תבססו את ידיעותיכם בדקדוק ובתחביר ובהמשך תכירו את תולדות השפה הערבית בכל התקופות.

באמצעות ההבנה הלשונית הזאת תוכלו לעסוק באופן מעמיק בספרות הערבית הקלאסית לסוגיה: הקוראן והחדית', ספרות ימי-הביניים והספרות היפה (אדב). בנוסף, קורסים מתקדמים יחשפו אתכם לעולם הלהגים והשפה המדוברת באזורים שונים בעולם הערבי.

תואר ראשון

בחוג לשפה וספרות ערבית לומדים תלמידים בעלי ידע קודם בשפה הערבית. משום כך, כבר בשנת הלימודים הראשונה מגיעים תלמידינו לרמת שליטה גבוהה בשפה הכתובה ומפתחים כלי עבודה וניתוח ברמה המתקדמת ביותר. תלמידים המעוניינים ללמוד בחוג נדרשים לעמוד בבחינת כניסה חוגית המבטיחה את הרמה הגבוהה כבר בתחילת לימודיהם (יוצאים מכלל זה בוגרי אולפן תרגום בצבא).

קורסי היסוד בשנה א' מכוונים לביסוס הידיעות בדקדוק ובתחביר, לשיפור מיומנויות הקריאה, הכתיבה והדיבור, להכוונה מתודולוגית ולהיכרות ראשונית עם הספרות הקלאסית והמודרנית. רוב הקורסים בשנה א' הם קורסי חובה הבונים יסוד איתן להמשך הלימודים. בשנים ב׳ ו-ג׳ התלמידים מרחיבים ומעמיקים את ידיעותיהם בתחומים מגוונים של השפה והספרות הערבית ושל דת האסלאם:

  • תחום הלשון: הערבית והשפות השמיות, הדקדוק הערבי על פי גישות מודרניות וקלאסיות, הערבית היהודית של ימי הביניים והעת החדשה, הלהגים המדוברים במזרח ובמערב.
  • תחום הספרות: הספרות הערבית הקלאסית, הן בפרוזה הן בשירה, הספרות הערבית המודרנית, תאוריות של תרגום, תולדות המחשבה המוסלמית והספרות הפולמוסית.
  • תחום דת האסלאם וההיסטוריה של דת האסלאם: הקוראן ופרשנותו, החדית', הכיתות באסלאם, המיסטיקה האסלאמית הקלאסית, יחסים בין-דתיים בעולם האסלאם, תאולוגיה והגות אסלאמית.

מסלולי הלימוד

החוג מציע שלושה מסלולי לימוד עיקריים:

  1. מסלול רגיל: כולל 68-64 נ"ז סך הכול. מאפשר לימודים מקיפים ומעמיקים בכל רובדי השפה הערבית ותרבות האסלאם.
  2. מסלול שפה: כולל 68-72 נ״ז סך הכול. מאפשר לתלמידים להתעמק -- נוסף על לימודיהם הרגילים -- גם בשפה מזרחית נוספת כגון פרסית או תורכית. ללימודים במסלול זה יש לקבל אישור מיועץ הב"א.
  3. מסלול ייעודי (כולל תעודת הוראה): כולל 90-94 נ״ז סך הכול. משלב את לימודי הבוגר עם לימודי תעודת הוראה במסגרת בית הספר לחינוך אשר בפקולטה למדעי הרוח. תלמידים שיבחרו במסלול זה יהיו פטורים מחלק מקורסי החוג לערבית ומחלק מקורסי תעודת ההוראה, בהתאם לייעוץ אישי. הלימודים במסלול כוללים התנסות מעשית מקיפה בבתי הספר בירושלים ובסביבתה.
  • לרשימת הקורסים במסלול בוגר ראשי (גרסה עדכנית תועלה בקרוב)
  • כללים ונהלים
  • קובץ זה רלוונטי למי שהחלו את לימודיהם בשנת הלימודים הנוכחית. לצפייה בשנתונים משנים קודמות לחצו כאן, בחרו את השנה הרלוונטית בראש הדף ואחר כך לחצו על כפתור "צפייה בפרק" בשורה של "שפה וספרות ערבית".
מטרת הלימודים

מטרת הלימודים בחוג להקנות לתלמידים ידיעה עיונית ושימושית בשפה הערבית הספרותית, הקלאסית והמודרנית; והיכרות עם דגמי הערבית המדוברת. בקורסים השונים נקראים מקורות מן הסוגים החשובים של הספרות הערבית, ובכלל זה הספרות הערבית-היהודית. הלימודים נסמכים על קריאה והבנה מדויקת של כל הטקסטים הנלמדים, בהיבטים לשוניים, תרבותיים, היסטוריים ודתיים.

תנאי הקבלה

 

נוסף על תנאי הקבלה הכלליים של הפקולטה, נדרשת ידיעה קודמת בערבית ברמת בחינת בגרות חיצונית. ידיעת השפה תיבדק במבחן כניסה חוגי, המבוסס על הבנת הנקרא בטקסט ספרותי מודרני ותרגום של קטע קצר מערבית לעברית. עד לשנה״ל תשפ״ג (כולל) ניתן פטור אוטומטי ממבחן הכניסה למועמדים שסיימו בית-ספר תיכון ששפת ההוראה בו היא ערבית, ולבוגרי אולפן תרגום בצבא.

הערה: בתחילת שנת הלימודים ייגשו כל התלמידים למבחן רמה בדקדוק הערבית הספרותית. תלמידים שיעברו בהצלחה מבחן זה יהיו פטורים מהקורס ״יסודות הלשון הערבית״ (16103) וילמדו במקומו קורס אחר בהיקף של 2 נ"ז.

 

מבנה הלימודים

 

הלימודים לתואר הראשון בחוג הם במסלול דו-חוגי. תלמידים ששפת אימם ערבית נדרשים ללמוד 64 נ״ז, תלמידים ששפת אימם אינה ערבית ילמדו 68 נ״ז (כולל עבודה סמינריונית אחת).

ניתן ללמוד בחוג במסלול ייעודי (מסלול 1834) המשלב גם לימודים לתעודת הוראה בערבית (90-94 נ״ז סה״כ), או לשלב לימודי שפה מזרחית/שמית (72-68 נ״ז). פרטים נוספים על מסלולי הלימודים ראו להלן, וכן בפרק "ידיעות לתלמידי התואר הראשון".

 

סדר הלימודים לתואר הראשון (מסלול רגיל)

 

לפירוט ההיערות ולגרסה נגישה לחצו כאן.

 

עבודה סמינריונית

 

התלמידים ישתתפו בסמינריון אחד בשנה ג' ויגישו בו עבודה סמינריונית (בציון 60 לפחות).

 

מסלול הכולל לימוד שפה מזרחית/שמית

 

תלמידי החוג לערבית רשאים ללמוד שפה מזרחית/שמית בהיקף 8 נ"ז (פרסית, תורכית או שפה מזרחית/שמית אחרת, באישור היועץ). תלמידים שבחרו במסלול זה יהיו פטורים מלימוד הקורסים: מבוא לתולדות העמים המוסלמים - חלק א' / מבוא לבלשנות בהיקף 4 נ"ז.

תלמידים אלה יסיימו את לימודיהם בהיקף של 72 נ"ז, או 68 נ״ז לדוברי שפת אם ערבית.

 

מסלולים המשלבים הכשרה להוראת ערבית בבתי הספר העל-יסודיים

 

החוג לשפה וספרות ערבית מציע שני מסלולים המשלבים הכשרה להוראת ערבית, כמפורט להלן.

לימודי ההוראה כוללים מספר רכיבים:

1. קורסים בנושאי חינוך כלליים, פדגוגיה ודידקטיקה (נלמדים במסגרת בית הספר לחינוך)

2. התנסות מודרכת בהוראה בבתי-הספר (נלמדים במסגרת בית הספר לחינוך)

3. קורסים ייעודיים להוראת ערבית (נלמדים במסגרת החוג לערבית)

4. לימודי השלמה בתחום הערבית (מיועדים למי שאינם בוגרי החוג לערבית, ראו ״מסלול רגיל״ להלן)

1. מסלול רגיל

התכנית מיועדת לתלמידי החוג לערבית ובוגריו. ניתן להירשם לתכנית משנה ג', בציון ממוצע של 80 לפחות, ובכפוף לתנאי הקבלה של המחלקה ללימודי הוראה. התלמידים במסלול זה ילמדו את תכנית הלימודים הרגילה של החוג לערבית (מסלול 1830), ובנוסף ילמדו את התכנית שתותאם להם במחלקה ללימודי הוראה. תכנית הלימודים הבסיסית לתעודת הוראה כוללת 48 נ״ז, וקיימות תכניות מקוצרות המוצעות לתלמידים הלומדים לתואר שני, למורים בעלי ניסיון בהוראה ולתלמידי/בוגרי החוג לחינוך.

תלמידי החוג ללימודי האסלאם והמזה"ת יוכלו להצטרף למסלול זה לאחר שלמדו ערבית במשך שנה אחת לפחות, ויידרשו ללמוד קורסי השלמה מתכנית החוג לערבית. היקף ההשלמות ייקבע בייעוץ אישי עם היועץ האקדמי מטעם החוג.

2. מסלול ייעודי (מסלול 1834)

תלמידי החוג לערבית שיבחרו במסלול זה ישלבו את לימודי הבוגר עם לימודי ההוראה, ויהיו פטורים מחלק מקורסי החוג לערבית ומחלק מקורסי תעודת ההוראה, בהתאם לייעוץ אישי עם יועץ הב״א של החוג ועם המחלקה ללימודי הוראה בבית-הספר לחינוך.

ניתן להתקבל למסלול הייעודי לקראת שנת הלימודים הראשונה באוניברסיטה, או להצטרף אליו בשנת הלימודים השנייה. ניתן להשלים את לימודי המסלול בשלוש שנים. בוגרי המסלול הייעודי יהיו זכאים, נוסף על התואר הראשון בשפה וספרות ערבית, גם לתעודת הוראה לבתי ספר על יסודיים. קבלת תעודת ההוראה מותנית בסיום לימודי התואר הראשון. 

הסטודנטים במסלול הייעודי נדרשים להירשם גם למחלקה ללימודי הוראה, בנוסף על ההרשמה לחוג לשפה וספרות ערבית. ההרשמה ללימודי ההוראה תיעשה לקראת שנת הלימודים השנייה באוניברסיטה.  

תנאי קבלה למסלול הייעודי

תלמידים שמעוניינים להצטרף למסלול הייעודי מיד עם תחילת התואר הראשון יודיעו על כוונתם ליועץ הב״א של החוג, ויופנו לריאיון קבלה במחלקה ללימודי הוראה. לקראת שנה ב' יירשמו התלמידים במסלול הייעודי גם במחלקה ללימודי הוראה בביה"ס לחינוך, ובתנאי שממוצע ציוניהם בשנה א׳ הוא 80 לפחות. המעבר לשנה ב' והמשך לימודים במסלול הייעודי תלויים בעמידה בדרישות הסף של החוג לשפה וספרות ערבית, ובכלל זה הצלחה בקורס ״יסודות הלשון הערבית״ ובקורס ״פרוזה קלאסית״ בציון של 70 לפחות. 

תלמידים שמעוניינים להצטרף למסלול הייעודי לאחר שכבר התחילו את לימודיהם באוניברסיטה וסיימו שנה אחת או יותר מהתואר הראשון בחוג לשפה וספרות ערבית יתאמו את המעבר עם יועץ הב״א של החוג, אשר יסייע להם בהתאמת תכנית הלימודים ויפנה אותם לרישום ולריאיון במחלקה ללימודי הוראה. תלמיד שהתקבל למסלול הייעודי והפסיק את לימודי ההוראה מסיבה כלשהי לפני סיומם, יצטרך להשלים את תכנית הלימודים הרגילה בחוג לשפה וספרות ערבית. 

 

 

מבנה הלימודים במסלול הייעודי

נוסף על סדר הלימודים המפורט להלן, תלמידים שיתקבלו למסלול זה ילמדו קורסים במחלקה ללימודי הוראה בביה"ס לחינוך, בהתאם לפירוט בשנתון במסלול 1208 של ביה״ס לחינוך. התלמידים במסלול זה יסיימו את לימודיהם עם 90-94 נ״ז.

 

 

סדר הלימודים במסלול הייעודי

לפירוט ההיערות ולגרסה נגישה לחצו כאן.

 

 

 

 

 

תואר שני

בלימודי התואר השני תוכלו להעמיק בנושאים מתחומי השפה הערבית ותרבותה שיש לכם עניין מיוחד בהם. נושאי המומחיות של מרצי החוג כוללים את הקוראן ופרשנותו, החדית' והספרות ההיסטורית הקדומה, השירה והספרות הערבית הקלאסית, השירה והספרות הערבית המודרנית, היחסים הבין-דתיים בימי הביניים, הספרות הכיתתית באסלאם, הלהגים המדוברים בעולם הערבי, הלשון והספרות הערבית-היהודית, ועוד.

תכנית המ"א של החוג מיועדת לתלמידים שהשלימו תואר ראשון בשפה וספרות ערבית באוניברסיטה העברית או במוסד אקדמי מוכר אחר. תלמידים המגיעים עם תואר ראשון בתחום אחר יידרשו ללמוד קורסי השלמה. סף הקבלה למסלול העיוני הוא ממוצע 80 לפחות בתואר הראשון או בלימודי ההשלמה, ולמסלול המחקרי - ממוצע 90 לפחות.

משך הלימודים לתואר מוסמך הוא שנתיים (ארבעה סמסטרים). בקשה מפורטת לפריסת משך הלימודים על פני ארבע שנים תוגש לוועדת ההוראה של הפקולטה בתחילת השנה הראשונה של הלימודים.

כדי לתכנן נכון את מהלך הלימודים ולסיים את התואר בזמן, אנחנו ממליצים לעמוד בקשר רציף עם יועץ המוסמך לפני תחילת הלימודים ובמהלכם. 

מסלולי לימוד

ניתן ללמוד לתואר מוסמך בשני מסלולי לימוד: 

א) המסלול המחקרי

היקף הלימודים במסלול זה הוא 36 נ"ז, מתוכן 2 נ״ז בתחום מדעי הרוח הדיגיטליים, 2 נ״ז בקורס ״חידושים במחקר בתחום הערבית והאסלאם״, עד 6 נ"ז בקורסים מחוץ לחוג (באישור יועץ המוסמך), ו-8 נ״ז שפת מחקר ברמת מתקדמים (בדרך-כלל צרפתית או גרמנית). תלמידים שפטורים מלימודי השפה ישלימו את מכסת הנ״זים בקורסי הבחירה למוסמך על פי המלצת המנחה ובתיאום עם יועץ המוסמך.

תלמידי המסלול המחקרי יכתבו עבודה סמינריונית אחת בקורס המוגדר כסמינר למוסמך, וכן עבודה סמינריונית בעלת אופי מחקרי (״תיזה״). המשך הלימודים במסלול זה מותנה במציאת מנחה עד סוף סמסטר א של השנה הראשונה. סטודנט ללא מנחה יועבר למסלול העיוני.

התלמידים במסלול זה ייגשו למבחן גמר מסכם בתחום הדקדוק ובתחום התמחות אחד נוסף, שעליו יחליטו בשיתוף עם מנחה העבודה.

ב) המסלול העיוני

היקף הלימודים במסלול זה הוא 36 נ"ז, מתוכן 4 נ״ז בתחום מדעי הרוח הדיגיטליים ומיומנויות אחרות, 2 נ״ז בקורס ״חידושים במחקר בתחום הערבית והאסלאם״, ועד 10 נ"ז בקורסים מחוץ לחוג (באישור יועץ המוסמך). התלמידים במסלול העיוני יכתבו שתי עבודות סמינריוניות בקורסים המוגדרים כסמינר למוסמך. 

סטודנט שהתקבל למסלול העיוני יוכל לעבור למסלול המחקרי בסוף השנה הראשונה לתואר, ובתנאי שהיה רשום ל-40% לפחות מהיקף הלימודים הדרוש לתואר (14 נ"ז) והשיג ממוצע 90 ומעלה.

לרשימת קורסי המוסמך בשנה״ל תשפ״ג

  • קובץ זה רלוונטי למי שהחלו את לימודיהם בשנת הלימודים תשפ"ג ואילך. לצפייה בשנתונים משנים קודמות לחצו כאן, בחרו את השנה הרלוונטית בראש הדף ואחר כך לחצו על כפתור "צפייה בפרק" בשורה של שפה וספרות ערבית.
סדר הלימודים לתואר השני

 

תכנית המוסמך של החוג מיועדת לתלמידים שהשלימו תואר ראשון בשפה וספרות ערבית באוניברסיטה העברית או במוסד אקדמי מוכר אחר. תלמידים המגיעים עם תואר ראשון בתחום אחר יידרשו ללמוד קורסי השלמה.

לימודי השלמה למוסמך

תלמידים בעלי תואר ראשון בתחום אחר יוכלו להירשם להשלמות לתואר מוסמך. היקף ההשלמות ותוכניהן ייקבעו בתיאום עם יועץ המוסמך של החוג, בהתאם לתחומי לימודיו של המועמד ולהישגיו. תלמיד שיסיים את לימודי ההשלמה בציון 80 לפחות יוכל להירשם לתואר מוסמך במסלול העיוני (ראו להלן). להרשמה למסלול המחקרי דרוש ממוצע 90 לפחות בלימודי ההשלמה.

ניתן ללמוד לתואר מוסמך באחד משני מסלולים:

1. מסלול מחקרי (מסלול א')
2. מסלול עיוני (מסלול ב')

פירוט מלא על לימודי המוסמך, כולל תנאי מעבר ללימודי תואר דוקטור, ראו בפרק "ידיעות לתלמידי התואר השני והתואר השלישי". נוסף לכללי הפקולטה הנוגעים ללימודי המוסמך במסלולים השונים, חלות על תלמידי החוג לשפה וספרות ערבית החובות שלהלן:

 

 

 

מסלול א' - מחקרי

 

עבודות בכתב

1. תלמידי מסלול זה יכתבו עבודה סמינריונית בעלת אופי מחקרי (״תיזה״) בתחום ההתמחות של אחד ממורי החוג הקבועים. המשך הלימודים במסלול זה מותנה במציאת מנחה עד סוף סמסטר א׳ של השנה הראשונה.

2. כתיבת עבודה סמינריונית אחת בקורס המוגדר סמינריון למוסמך.

3. הגשת שני רפראטים אצל שני מורים שונים. תכניו של הרפראט ואופן הצגתו ייקבעו בתיאום עם המרצה.

לימודי שפת מחקר

תלמידי המסלול ילמדו שפת מחקר הרלוונטית לתחום התמחותם. שפות המחקר המומלצות הן גרמנית וצרפתית. תלמידים ששולטים בשפת מחקר אחרת הרלוונטית לתחום מחקרם יוכלו לגשת למבחן בקיאות ולקבל פטור מלימודי השפה, ואז ישלימו את מכסת הנ״זים בקורסי הבחירה למוסמך, עפ״י המלצת המנחה ובתיאום עם יועץ המוסמך.

בחינת גמר

בסוף השנה השנייה, לאחר השלמת חובותיהם, ייבחנו התלמידים בבחינת גמר מסכמת בתחום הדקדוק, ובנוסף בבחינת גמר אישית אצל מורה מסגל החוג שאיננו מדריך העבודה. נושא הבחינה ייקבע בתיאום עם המדריך ויועץ המוסמך.

השתתפות פעילה

תלמידים במסלול המחקרי יוכלו לקבל הכרה של 4 נ״ז עבור השתתפות פעילה ומודרכת במפעל מחקר, בהיקף של 80 שעות לפחות, בהשתתפות חוקר בכיר באוניברסיטה. התלמיד יזוכה ב-4 נ״ז כנגד קורסי הבחירה מתכנית החוג (פטור אקדמי) אך יחויב בשכר לימוד עבור נקודות אלה. השתתפות פעילה מותנית באישור ועדת ההוראה.

לפירוט ההיערות ולגרסה נגישה לחצו כאן.

 

מסלול ב' - עיוני

 

עבודות בכתב

על התלמידים להגיש שתי עבודות סמינריוניות בקורסים המוגדרים סמינריונים למוסמך.

היקף הלימודים במסלול זה הוא 36 נ"ז, לפי הפירוט הבא:

 

תלמיד שהתקבל למסלול העיוני יוכל לעבור למסלול המחקרי בסוף השנה הראשונה לתואר, ובתנאי שהיה רשום לקורסים בהיקף של 40% לפחות הנדרש לתואר (14 נ"ז) והשיג בהם ממוצע של 90 ומעלה.

לפירוט ההיערות ולגרסה נגישה לחצו כאן..

 

 

 

 

 

 

 

לימודי דוקטורט

סטודנט יכול להמשיך ללימודי דוקטורט בחוג לשפה וספרות ערבית לאחר סיום התואר השני במסלול המחקרי וכתיבת עבודה סמינריונית בעלת אופי מחקרי. דוקטורנט בחוג כותב עבודת דוקטורט בהדרכתו של אחד (או אחת) ממורי החוג, לעיתים בשיתוף עם מורה מחוג אחר. דוקטורנט נדרש בדרך כלל ללמוד גם מכסת קורסים כשומע חופשי בהיקף הנקבע בידי הוועדה המלווה.

לרשימת מורי החוג, ראה כאן.
 

מידע מפורט על אודות תנאי הקבלה ללימודי הדוקטורט, ההרשמה  ועוד ראו באתר הרשות לתלמידי מחקר.

 

תעודת הוראה

האוניברסיטה העברית מציעה תכנית ייחודית ומעשירה שמעניקה תעודת הוראה בערבית לבתי הספר העל-יסודיים במגזר היהודי. מטרתה להכשיר מורות ומורים איכותיים ומקצועיים, ערבים ויהודים, בעלי היכרות נרחבת עם השפה והתרבות הערבית. התכנית מכוונת להכשיר את המורים ללמד ערבית בערבית, באווירה דינמית ומהנה.

לימודי ההוראה כוללים קורסים בנושאי חינוך כלליים, פדגוגיה ודידקטיקה; התנסות מודרכת בהוראה בבתי-הספר; וקורסים ייעודיים להוראת ערבית. הרישום לתכנית כפוף לתנאי הקבלה של המחלקה ללימודי הוראה בבית הספר לחינוך.


התכנית מוצעת בשני מסלולים שונים:

המסלול הייעודי:

מסלול זה מיועד לתלמידי החוג לערבית בלבד. תלמידים שיבחרו במסלול זה ישלבו את לימודי הבוגר עם לימודי ההוראה, ויהיו פטורים מחלק מקורסי החוג לערבית ומחלק מקורסי תעודת ההוראה, בהתאם לייעוץ אישי עם יועץ הב״א של החוג ועם המחלקה ללימודי הוראה בבית-הספר לחינוך. בוגרי המסלול הייעודי יהיו זכאים, נוסף על התואר הראשון בשפה וספרות ערבית, גם לתעודת הוראה לבתי ספר על יסודיים.

ניתן להתקבל למסלול הייעודי לקראת שנת הלימודים הראשונה באוניברסיטה, או להצטרף אליו בשנת הלימודים השנייה. ניתן להשלים את לימודי המסלול בשלוש שנים. קבלת תעודת ההוראה מותנית בסיום לימודי התואר הראשון. 

הסטודנטים במסלול הייעודי נדרשים להירשם גם למחלקה ללימודי הוראה, בנוסף על ההרשמה לחוג לשפה וספרות ערבית. ההרשמה ללימודי ההוראה תיעשה לקראת שנת הלימודים השנייה באוניברסיטה.  

לפרטים נוספים יש לפנות ליועצת הב.א. ד"ר מרים גולדשטיין: mi.goldstein@mail.huji.ac.il


מסלול רגיל:

התלמידים במסלול זה ילמדו את תכנית הלימודים הרגילה של החוג לערבית, ובנוסף ילמדו את התכנית שתותאם להם במחלקה ללימודי הוראה. תכנית הלימודים הבסיסית לתעודת הוראה כוללת 48 נ״ז, וקיימות תכניות מקוצרות המוצעות לתלמידים הלומדים לתואר שני, למורים בעלי ניסיון בהוראה ולתלמידי/בוגרי החוג לחינוך.

תלמידי החוג ללימודי האסלאם והמזה"ת יוכלו להצטרף למסלול בכפוף לעמידה במבחן הכניסה החוגי, ובתנאי שילמדו קורסי השלמה בחוג לערבית. היקף ההשלמות ייקבע בייעוץ אישי עם היועץ האקדמי מטעם החוג.