מיין לפי

צרו קשר

מזכירות החוג: גב' דבי מזן

debim@savion.huji.ac.il

טלפון: 02-588-3558

 

יועץ ב"א: ד"ר דניאל לב

daniel.lav@mail.huji.ac.il

יועץ מ"א: ד"ר יוסף ויצטום

ywitztum@gmail.com

 

 

 

ד"ר רחל חסון קנת

רחל  חסון קנת

נושא הדוקטורט: "כתבי יד חדשים בערבית יהודית מאוחרת מאוסף פירקוביץ' – תיאור, מיון וטקסטים לדוגמה"

העבודה מציגה לראשונה סקירה כוללת על הספרות הפולקלוריסטית בגניזה ומתרכזת בכתבי היד מאוסף פירקוביץ'.

מנחה: פרופסור סימון הופקינס

Subject of dissertation: “New manuscripts written in late Judaeo-Arabic from the Firkovitch collection – description, classification and sample texts”

Advisor: Prof. Professor Simon Hopkins


לצד המאפיינים הספרותיים הכלליים והצעה למיון החומר, העבודה מכילה גם רקע לשוני. החלק העיקרי של העבודה מציג עשר מהדורות ביקורתיות של טקסטים פולקלוריסטים בערבית יהודית מאוחרת מאוסף פירקוביץ', חמישה מהם כתובים בפרוזה וחמישה שירים.

למעלה מעשר שנים עבדתי במכון בן צבי (ב'מרכז לחקר הספרות הערבית היהודית ותרבותה') בקטלוג ומחקר של כתבי יד ערביים יהודיים בגניזה, בעיקר פירושיו של יעקב אלקרקסאני לפרשת בראשית, פירושי תנחום ירושלמי לנביאים וכתובים והספרות הפולקלוריסטית.

תחומי עניין: חקר הגניזה, דיאלקטים ערביים של ימי הביניים, דיאלקטים ערביים מודרניים, ערבית יהודית מאוחרת, הספרות הפולקלוריסטית בגניזה, התרבות הערבית היהודית, פולקלור, ספרות עממית.