סמינרים חוגיים

חוג בנעט-קיסטר

במסגרת החוג מציגים חוקרים ותיקים וצעירים את פירות מחקריהם בתחומי הערבית והאסלאם. החוג קרוי על שם פרופ' דוד צבי בנעט (1893-1973) ותלמידו פרופ' מאיר יעקב קיסטר (1914-2010), שני מלומדים שהייתה להם תרומה עצומה לעיצוב מורשת המחקר הירושלמית בתחומים הללו. במהלך השנים הרצו בחוג זה חוקרים רבים מן הארץ ומחו"ל. כיום מתקיימים כששה מפגשים בשנה.