צרו קשר

ראש החוג: ד"ר מרים גולדשטיין     Mi.Goldstein@mail.huji.ac.il  

טלפון: 02-588-3649

 

יועץ ב"א: ד"ר דניאל לב daniel.lav@mail.huji.ac.il

יועץ מ"א: ד"ר יוסף ויצטום ywitztum@gmail.com

טלפון: 02-588-3724

 

מזכירות החוגגב' דבי מזן  debim@savion.huji.ac.il

טלפון: 02-588-3558     חדר 4504