פרופ' מנחם מילסון מדבר בתוכנית "הדברות" ברשת א בקול ישראל