Table of Contents

צרו קשר

מזכירות החוג: גב' דבי מזן

debim@savion.huji.ac.il

טלפון: 02-588-3558

 

יועץ ב"א: ד"ר מיכאל אבשטיין

michael.ebstein@mail.huji.ac.il

יועץ מ"א: ד"ר יוסף ויצטום

ywitztum@gmail.com

 

 

 

מבחני הכניסה לחוג

לאחר הקבלה לאוניברסיטה חייבים לעבור מבחן כניסה כדי להתקבל לחוג לשפה וספרות ערבית.

 

*מועמדים שלמדו בבי"ס ששפת ההוראה בו היא ערבית פטורים ממבחן הכניסה לחוג.

*كلّ مَن تعلّم في مدرسة عربية معفيّ من التقدّم لامتحان القبول لقسم اللغة العربية

 

 

מועדי בחינת הכניסה תשע"ז

המועד השלישי יתקיים ביום א' 17.9.2017 בהר הצופים, מדעי הרוח, חדר 2714 בשעה 10:00. ניתן להביא מילון מודפס.

ניתן להיבחן פעמיים וקבלה לחוג על סמך המבחן תקפה לשנתיים.

 

תיאור בחינת הכניסה

מותר להשתמש בכל מילון, למעט מילונים ממוחשבים.

 המבחן מבוסס על טקסט ספרותי קצר, וכולל:

·         כ-10 שאלות אמריקאיות המתייחסות לתוכן הטקסט

·         שאלה אחת או שתיים פתוחות לגבי מסר או רעיון מרכזי בטקסט - יש להשיב בעברית.

·         משפט אחד מתוך הטקסט לניקוד מלא ולתרגום.

 

 

שאלות?

אנא פנו למזכירות החוג או ליועץ ב"א ד"ר מיכאל אבשטיין

יועץ ב"א: ד"ר מיכאל אבשטיין, michael.ebstein@mail.huji.ac.il שעות קבלה: חדר 6419, בתיאום מראש בדוא"ל.

מזכירות החוגגב' דבי מזן  debim@savion.huji.ac.il , חדר 4504 טלפון: 02-5883558